Puutsa talu ajalugu ulatub aastani 1684, kus kaardi peal on juba Puutsa talu märgitud. 


Tõenäoliselt on ka see kogu aeg ühe pereliini käes olnud, lihtsalt nimed on vahetunud Hans Lints, Ado Kalamees, Jaan Ehrenbusch, Artur Kreis. Aga talu elu vedasid ikka naised, nagu tänase päevani. Kuna mehed läksid sõtta või kadusid niisama elumere lainetel. Viimane säravama taustaga mees oli  minu vanaisa, kellelt talu üle sai võetud. Tänase päeva seisuga elab talus Airi Külvet koos oma 2 lapse ja ema Anne Külvetiga. 
Vanaisa Artur oli kõva käsi loomakasvatuses -  samadel heinamaadel mis on näha juba 17. sajandi kaardilt on karjatatud veiseid, kogu aeg tänase päevani.  Mina tegelen lihaveisekasvatusega, vanaisal olid piimalehmad, lambad ja hobused.