Talus elavad lihaveised, puhtatõulised simmentalid, wagyud, punased angused ja nende omavahelised ristandid. Kõik loomad realiseeritakse MTÜ Liivimaa Lihaveise kaudu, sest Airi on ka MTÜ Liivimaa Lihaveise üks juhatuse liige.  Puhtatõulised pullikesed realiseeritakse tõumüügiks – kuna ajaloolistel Puutsa talu maadel on väga head karjamaad, loomad kasvavad hästi ka ilma teraviljata. Lisaks sellele elab talus täkk Falsepass. Koerad kassid ka ikka, nagu ühes talumajapidamises olema peab.  2020 aastast karjatatakse talu loomi lisaks Puutsa talu liigirikastele rohumaadele ka Pikknurme luhtadel, taastatavatel poollooduslikel kooslustel. Pikknurme luhad on paras väljakutse! Aga esimesd rohumaaküpsed wagyud tulid just Pikknurme luhtadelt.